| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

FrontPage

Page history last edited by PBworks 15 years, 9 months ago

Eduka väikeettevõtte säästlikud IT-lahendused

ehk kuidas saada hakkama kontori, IT-pealiku ja serverita

Seminar Kontakt2006 teabemessil 19. aprillil kell 10:50..13:20 Reval Hotell Olümpia konverentsikeskuse ruumis Alfa 1.

 

IT aitab suurtel firmadel paremini ära kasutada nende suurust, aga väikestel nende mobiilsust, kiiret reageerimisvõimet ja nobedust. See seminar on mõeldud mistahes alal tegutseva väikeettevõtte juhile, kes ei soovi ITle erilist tähelepanu pöörata, ent tahaks teada, mida on võimalik teha teisiti - mugavamalt, efektiivsemalt ja odavamalt. Aga ennekõike nii, et see tõstaks tema konkurentsivõimet.

 

Väikeettevõtte all mõtleme sedapuhku tõesti väikeseid, alla kümne töötajaga firmasid. Enamus lahendustest on kasutatavad kontori ja isikliku arvutita, näiteks avalikust internetipunktist, ning peaksid olema arusaadavad ka algajale arvutikasutajale.

 

Mõeldes seminari ülesehituse peale otsustasin ajakavasse pakkida rohkem lühemaid ettekandeid. Eesmärk pole üht või teist lahendust põhjalikult lahata, vaid käia välja võimalikult palju erinevaid viise IT alal toimuva innovatsiooni ärakasutamiseks. Ettekandjatel olen palunud mitte keskenduda ühele tootele, vaid näidata kindlasti alternatiive ja tuua välja erinevused, sest minu jaoks on alati olnud kõige raskem mitme esmapilgul sarnase pakkumise hulgast nimelt mulle sobiv välja valida.

 

Kõik seminaril mainitavad lahendused lingitakse siit vikist. Kontaktil ja seminaril osalejad saavad läbi astuda minu juurest Haip-pargi nimelisest nurgakesest 18. ja 19. aprilli pärastlõunal ning uurida jutuks olnut lähemalt. Loomulikult võib igaüks siia vikisse sisse logida ning lisada omapoolseid soovitusi (parool: kontakt).

 

Peeter Marvet, moderaator

 

NB: Tegemist on ekspress-seminariga, umbes nagu Tartu-Tallinn buss st sõidu kestel suitsu teha ei lasta, aga kes tahab võib jalgu sirutada ja endale tagaservas kohvi valada

 

Osa I – Majasisene töökorraldus

 

 

 

Osa II – Majaväline suhtlus

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.